มันขึ้นว่า

D:\Mix other\M2U01126.MPG could not be imported. An interface has too many methods to fire events from

จะแก้ไงคับ