ถ้าใช้ต้องลง window ไหมหรือรัหรือใช้ได้เลย แล้วเวลาใช้นี่ไวรัสเข้าได้ไหมครับ