คือมันบอกให้ลิ้งค์อะครับ ผมก็เลย Link ดู เห็นเค้าบอกว่าต้องทำในการเล่นออนไลน์อะครับ

พอลิ้งค์แล้วมันก็บอกว่า A LIVE Gamertag was not found with the current Live ID. Please press the button below to sign out and then sign back in again with a different Live ID.
อะครับใครรู้บอกทีครับ