หน้า จอ มัน refresh ตลอดเวลา[ประมาณ 5 วินาที ต่อ 1 ครั้ง]เลยครับ ไม่จะแก้ตรงไหนเลย รบกวนพวกพี่ๆ ช่วยทีนะครับ