ทำไมผมลงเพลงไปฟังพอฟังมันได้ยินแต่เสียงวี้ๆๆๆครับ
ชื่อเพลงก็ไม่มีภาษาไทยนะครับ