พอเปิดเครื่องมันขึ้น
"Default Boot Device Missing or Boot Failed.
Insert Recovery Media and Hit any key.
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device or to Boot Recovery Media." แล้วก็มีช่อง ok ให้กดช่องเดียวคับ

ผมลองกด fn+f2 แล้วก็ยังไม่ได้ ใครรู้ช่วยทีคับ