ข่ย mi max 1. 2/16 สแกนเสีย จอมัรอยช้ำ ทัช ปกติ ใช้ง่นส่วนอื่น ปกติ. 2100พร้อมแอดไล มา 0945947666