คือว่าตอนเล่น ภาพมันก้อ สวยดีนะ แต่มันล็อกภาพไม่อยู่
แบบว่า เหมือนขยับเมาส์ตลอดเวลา