Pentium 4 540 กับ Pentium 4 540J
ตัวที่ลงท้ายด้วย J กับไม่ได้ลงท้ายด้วย J มันต่างกันยังไงครับ รบกวน Guru ทั้งหลายไขคำตอบให้หน่อยครับ
ขอบคุณครับ