ตั้งรับ จอ ราคาไม่ถึง 1000 บาท
ไว้ต่อจาก NoteBook ดูหนัง ดูซีรี
แถวพระราม 3

Line : phatter01