ผมกำลังมอง Sound Card เพื่อใช้กับ Vists 64 bit งบประมาณ 3000 บาท +- 15%

System
Intel(R)Core(TM)2 DuoCPU E8200 @2.66 GHz 2.66 GHz
Memory (RAM) 4026 MB
Systemtype 64-bit Operation System
VGA NVIDA GeForce 8800 GT

Windos edition
Windows Vista TM Ultimate

Sound System
microlap x-1300/5.1


ลักษณะการใช้งาน ขณะทำงานหรือท่องเวป เปิดเพลงฟังเบาๆ ประเภทเพลงบรรเลงclassic
เล่นเกมแนว RPG. และใช้ดูภาพยนต์ DVD, Blue-ray/HD-DVD , 720p/1080p

จากการศึกษา ผมพบเห็นข้อความ กระทู้ในห้อง : Sound System Zone เรื่องปัญหา
driver ของ Sound Card ที่ยังใช้ทำงานบน Vists 64 bit ได้ไม่สมบูรณ์
จึงต้องการเรียนสอบถาม ผู้มีความรู้เรื่อง Sound Card จากประสบการณ์และความรู้ของท่าน
เกี่ยวกับยี่ห้อและรุ้นต่างๆที่เหมาสมกับการใช้งาน ในลักษณะที่ผมกล่าวของต้นด้วยครับ

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ไว้ ณ.ที่นี้