ผมใช้ PWC HD 2600 XT กับจอ LCD TV 32 นิ้ว ทำไม ผมเอาหัวแปลง DVI to HDMI ต่อเข้าไม่มีภาพเลยครับ แต่ต่อช่อง VGA มีภาพครับ