ผม overclock Q9550 EP45 UD3P ไปที่ 3.4Ghz ไม่เพิ่มไฟ test super PI ผ่านหมด แต่ทามายเล่น DotA Lan ในหอ ไหงเครื่องมัน restart ได้อะตอนนั้นกาลังปล่อย bit อยู่ด้วยกะเปิดเพลง และเปิดคอมมาปรามาน 10 ชม. อ่าครับ