มันขึ้น Error ว่า


Fallout3.exe - Unable To Locate Component

This application has failed to start because xlive.dll was not found. Re-insalling the application may fix this problem

อยากเล่นมั้กๆจนปัญญาละคับ