บอกหรือขอลิงค์โหลดทีครับ
ที่อยากถามอีกอย่างคือ ถ้าเจ้าของห้องใช้เวอร์ชั่นสูงกว่า เราจะเข้าไม่ได้ใช่มั้ย