ต้องการซื้อโน้ตบุกที่มี
serial port
pallaral port

จะซื้อรุ่นอะไรดี