คือ ผมพึ่งลง วินโหม่ครับ มันดัน Defragment ไม่ได้ครับ พอจะเข้า มันขึ้นว่า "Class not registerd" มันเป็นที่อะไรครับ อีกอย่างเครื่องผมมันชอบ Boot เองด้วยครับ