ทำไงให้มีภาพเคลื่อนใหวที่ขอบและพื้นหลังโปรแกรม MSN เวลาคุยกับเพื่อนครับ