อยากลองพวก m2n ดูบ้าง หรือใครสนใจแลกกับอะไรลงไว้เลย

ใช้ได้ปีเดียว ประกัน senntex << เขียนไม่ถูก บอร์ดสภาพดี ไม่ชำรุด ไม่เคยซ่อม ไม่เสียหาย