เพิ่งเห็นรุ่นนี้ในโบรชัวร์ใบล่าสุด เลยอยากรู้ว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนครับ ใครซื้อมาใช้แล้ว หรือเคยลองใช้แล้ว ช่วยมาเล่าทีครับ