ผมใช้โน๊ตบุ๊ค (Aspire 4520 ) OS Vista Home Premium SP1
ผมได้ทำการต่อฮาร์ดดิสก์ 3.5" Samsung HD322HJ 320GB/7200rpm/16M SATA
โดยต่อผ่านอุกรณ์แปลง IDE/SATA to USB2.0 cable พอเปิดดูใน Mycom พบว่ามีความจุอยู่แค่
146 GB ไม่ทราบว่าจะมีวิธีจัดการอย่างไรเพื่อให้ระบบสามารถมองเห็นและใช้งานได้ตามความจุของตัว
ฮาร์ดดิสก์ (320GB)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ