มีใครเคยใช้บ้างครับอยากทราบวิธีลงผมลงไปแล้วมันใช้ได้แค่30วัน
ไม่ทราบว่ามี crack/หรืออะไรที่ทำให้ใช้ใด้ตลอดไป