เห็นตัวใหม่แถมสวยกว่าตัวเก่าอีกต่างหากแต่อยากรู้ว่าคุณภาพสู้เจ้า WAG54C ได้หรือเป่าครับ
เรื่องความอึด ไม่หลุด ไม่แฮ้ง เน็ดเดินเรียบ ใดท่านซื้อมาแล้วหรือมีข้อมูลช่วยบอกด้วยนะครับ

************ขอบคุณครับ*************