อยากทราบว่า ในเชียงใหม่มีขายไหมครับ และมีศูนย์ที่เชียงใหม่หรือป่าว
เีีรียนอยู่เชียงใหม่อ่ะครับ