ไม่รู้ในกรุงเทพมีไครเอาเข้ามาไหมครับ ผมคิดว่าจะเอามาทำ
music server กับ เครื่ิองเสียง
มีใครจะแนะนำ case และ power supply ที่เงียบๆ ให้ด้วย
ก็ยิ่งดีครับ