รับ SS Galaxy Tab S3 สีดำ มือหนึ่ง หรือสองก็ได้ ขอสภาพดีไม่มีรอย