อุปกรณ์ :SAMSUNG Dex Station + Wireless Charger
ราคา : ขายรวม2ชิ้น 4,000 บาท
สภาพ :แกะมาลองเทสต์แล้วเก็บใส่กล่อง
ตำหนิ :ไม่ได้ใช้
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):1-10-17
ประกัน (warranty):ศูนย์Samsung
เหตุผลในการขาย (reason of sell):ไม่ได้ใช้
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0614626669

DEX.jpg