หน้าจอที่บ้านอยู่ดีๆ ก็มีปัญหาภาพแสดงภาพช้าเป็นเส้นๆ +ไม่ชัด คือก่อนหน้านี้ก็เป็นแล้วอยู่ดีๆ มันก็หายเองแต่รอบนี้มันไม่หาย คือเปิดดูอะไรได้แต่ภาพจะขยับช้ามากอย่างเปิด youtube เสียงไปแล้วแต่ภาพค่อยๆ เปลียนตามมาทีหลัง+กับอาการหน้าจอไม่ชัดสว่างกว่าปรกติ
อาการแบบนี้ซ่อมแพงไหมคับ