รับ Hyper X FURY "สีขาวเท่านั้น" 8GB Bus 1600 1 ตัวจ้า จะเอามาใส่กับอีกตัวเป็น Dual
ขอราคาไม่เว่อร์ รับมือได้แถว กกท หน้าราม โลตัสนวมินทร์ Max Valu พัฒนาการ