Samsung Galaxy S3
อดีตเทพ สภาพผ่านสงคราม มีร่องรอยตามขอบ มีรอยบิ่นตรงมุมขวาล่าง(ตามรูป)
ใช้งานได้ปกติ แบตเปลี่ยนมาได้ไม่นาน

มีเฉพาะตัวเครื่อง

ดูของได้ที่ Lotus เตาปูน / MRT บางซื่อ / BigC วงศ์สว่าง / ซูพรีม สามเสน

Tel 0858491595 Line ID : po.sible

ขาย 1700