ใช้ RivaTuner ปรับพัดลมแล้วพอไปดูในGPU-zแล้วมันไม่โชว์ ปรับเป็น90%

ไม่ขึ้นดังภาพ