ยี่ห้อดัง..เป้ KARRIMORเป้ใบใหญ่มี ดามหลัง /เข็มขัดใช้ง่ายนุ่มนวล ใส่น้ำได้2ขวด สภาพดีแข็งแรงมากบรรจุของได้30ลิตร