overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 4 of 4
 1. #1
  OverclockZone Member nookrza64's Avatar
  Join Date
  10 Jun 2014
  Location
  คลอง 1 ธัญบุรี - เซียร์รังสิต

  Default Gigabyte GTX750Ti Windforce 2G

  ขายแล้วครับ @#$%^
  ขาย Gigabyte GTX750Ti Windforce 2G
  สภาพสวย ใช้งานได้ปกติ
  ประกัน : ไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คประกันใจให้ 7 วัน
  ราคา : - พร้อมส่ง EMS
  นัดรับ : สะพานแดงรังสิตคลอง 1


  ประวัติการขาย
  https://www.overclockzone.com/forums...X1050-Gaming-X
  https://www.overclockzone.com/forums...8#post73339878
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post73256064
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post73203005
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post72786512
  https://www.overclockzone.com/forums...ix-GTX-1070-8G
  https://www.overclockzone.com/forums...-Frozr-2G-DDR5
  https://www.overclockzone.com/forums...ax-GTX-980-Ref
  https://www.overclockzone.com/forums...-MSI-GTX980-4G
  https://www.overclockzone.com/forums...-Gaming-R7-370
  https://www.overclockzone.com/forums...-ITX-Gaming-2G
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B1%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...LAX-GTX1060-3G
  https://www.overclockzone.com/forums...-All-in-one-PC
  https://www.overclockzone.com/forums...0#post72771820
  https://www.overclockzone.com/forums...-Expedition-4G
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post72447455
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post72480807
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post72644115
  https://www.overclockzone.com/forums...3#post72687203
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post73040497
  https://www.overclockzone.com/forums...-750-EVO-120GB
  https://www.overclockzone.com/forums...DD-PC-WD-500GB
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post73094964
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post73086219
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post72657362
  https://www.overclockzone.com/forums...LAX-GTX1060-3G
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post73248615
  https://www.overclockzone.com/forums...ckberry-8G-4*2
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post72751872
  https://www.overclockzone.com/forums...i7-3770-3-4Ghz
  https://www.overclockzone.com/forums...0-Core-Edition
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%83%E0%B8%9A
  https://www.overclockzone.com/forums...om-II-X6-1055T
  https://www.overclockzone.com/forums...80-Plus-Bronze
  https://www.overclockzone.com/forums...0-Windforce-2G
  https://www.overclockzone.com/forums...-GA-880GA-UD3H
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post72945265
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post64678792
  https://www.overclockzone.com/forums...Plus-Slim-Gold
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post72657362
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post72194677
  https://www.overclockzone.com/forums...SB3?p=71968666
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post69583402
  https://www.overclockzone.com/forums...-CORSAIR-VS550
  https://www.overclockzone.com/forums...Bit?p=72243479
  https://www.overclockzone.com/forums...155?p=73317518
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post73211752
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%96%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...3#post72615023
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%99%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post72293269
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post72269957
  https://www.overclockzone.com/forums...6#post72237856
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post72242905
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post72037154
  https://www.overclockzone.com/forums...0#post71982480
  https://www.overclockzone.com/forums...%E0%B8%87-2019
  https://www.overclockzone.com/forums...0#post72194180
  https://www.overclockzone.com/forums...8#post72060618
  https://www.overclockzone.com/forums...5-1150-I5-4440
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post69998309
  https://www.overclockzone.com/forums...I-650W-80-Plus
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post72281129
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post73244342
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post72464387
  https://www.overclockzone.com/forums...8#post72378708
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post72660074
  https://www.overclockzone.com/forums...0#post72615050
  https://www.overclockzone.com/forums...1#post72464321
  https://www.overclockzone.com/forums...0#post72280940
  https://www.overclockzone.com/forums...8#post72195158
  https://www.overclockzone.com/forums...0#post72033330
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post71821517
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B5%E0%B8%A2
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B1%E0%B8%99
  https://www.overclockzone.com/forums...%E0%B8%B2-DDR1
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%81%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%88%E0%B8%A1
  https://www.overclockzone.com/forums...-EVGA-9800-GTX
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%88%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...%87?p=72109034
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post71821574
  https://www.overclockzone.com/forums...8#post70063278
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post69009829
  https://www.overclockzone.com/forums...5-HD-5670-4670
  https://www.overclockzone.com/forums...1#post72464531
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post72803727
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post72660074
  https://www.overclockzone.com/forums...ower-Plus-460W
  https://www.overclockzone.com/forums...-DDR3-BUS-1600
  https://www.overclockzone.com/forums...LL-S2340L-4600
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%99%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...3-BUS-1333-2*2
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%81%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%9E%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B4%E0%B8%95
  https://www.overclockzone.com/forums...SC-G41-m7-DDR3
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post71985902
  https://www.overclockzone.com/forums...1#post71049821
  https://www.overclockzone.com/forums...8%B5%E0%B8%A2)
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%95)-WD-320G
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post70894204
  https://www.overclockzone.com/forums...%B8%87-12-2016
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post68955917
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post72083919
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post65791727
  https://www.overclockzone.com/forums...8%B4%E0%B8%9F-
  https://www.overclockzone.com/forums...3#post73361023
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post69787912
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post68981892
  https://www.overclockzone.com/forums...1#post72174831
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B5%E0%B8%A2
  https://www.overclockzone.com/forums...%86?p=65559224
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A1%E0%B9%88
  https://www.overclockzone.com/forums...8%B4%E0%B8%95)
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post63090559
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%94%E0%B8%B5
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%88%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...7#post63046747
  https://www.overclockzone.com/forums...-58?p=64578978
  https://www.overclockzone.com/forums...6#post63046976
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post72460915
  https://www.overclockzone.com/forums...5#post62943155
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post62964334
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A7%E0%B8%A7
  https://www.overclockzone.com/forums...1#post62963641
  https://www.overclockzone.com/forums...6#post62904076
  https://www.overclockzone.com/forums...3#post62751343
  https://www.overclockzone.com/forums...6#post62820416
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%99%E0%B8%99
  https://www.overclockzone.com/forums...%A7?p=61786328
  https://www.overclockzone.com/forums...8%B4%E0%B8%95)
  https://www.overclockzone.com/forums...1#post61751001
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%9B%E0%B8%B5
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post61449434
  https://www.overclockzone.com/forums...9#post61449129
  https://www.overclockzone.com/forums...0#post62831630
  https://www.overclockzone.com/forums...8#post61448908
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post61188324
  https://www.overclockzone.com/forums...1066-ddr3-1600
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%A2%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...B9%88%E0%B8%87
  https://www.overclockzone.com/forums...re-2-Duo-E8400
  https://www.overclockzone.com/forums...2#post61188222
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%B9%E0%B8%81
  https://www.overclockzone.com/forums...B8%81%E0%B9%86
  https://www.overclockzone.com/forums...6#post61438026
  https://www.overclockzone.com/forums...4#post72936954
  Last edited by nookrza64; 26 Oct 2017 at 13:23:05.

 2. #2
  OverclockZone Member nookrza64's Avatar
  Join Date
  10 Jun 2014
  Location
  คลอง 1 ธัญบุรี - เซียร์รังสิต

  Default


 3. #3
  OverclockZone Member haeyhin's Avatar
  Join Date
  10 Mar 2009
  Location
  เด็กราชบุรี มทส.

  Default

  เล็งก่อน

 4. #4
  OverclockZone Member nookrza64's Avatar
  Join Date
  10 Jun 2014
  Location
  คลอง 1 ธัญบุรี - เซียร์รังสิต

  Default

  Quote Originally Posted by haeyhin View Post
  เล็งก่อน


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •