ใครมีซาก จอ Samsung SyncMaster P2350
อยู่บ้างครับ เพิ่งจะไปวันนี้เองจะลองเปลี่ยนดูครับ