ขอรับ จอMi4 แท้ หรือ เทียบก็ได้ครับ ของใหม่ก็ใช้แล้วสภาพดีก็ได้ครับ

Tel.088-020-5165