ขาย openbox S10 /400 บาท
ไม่มีสาย HDMI
เปิด ล่าสุด ใช้งานได้ ปกติ

รวมส่ง ลงทะเบียน
ems เพิ่ม 50 บาท

OpenBox S10-1.jpg
OpenBox S10-2.jpg