ต้องการ Bios ของ Acorp รุ่น 6VIA83B REV:B ท่านใดมีบ้างขอรบกวนด้วย หรือ เว็บของ Acorp ก็ได้ เข้าที่ http://www.acorp.com.tw/ ไม่ได้
รบกวนด้วย เครื่องส่งไปให้หลานใช้ โดนมือใหม่ลองวิชาเขียน Bios จนเสีย