เคล็ดลับทำให้ net ไวโหลด bit ไว เเละอัพโหลดเร็วมานี้เลย
Download & Preview
http://www.dd4share.com/download/jan09-bitnetspeed.html