ตอนนี้ ปรับเป็น 1333 Mhz ไมได้อ่าครับ รบกวน สอนวิธีปรับหน่อย พร้อมกับ Timing ตัว นี้อ่า ครับ