พอดีผมได้run โปรแกรมประเภทล้าง virus,trojun,mulware...เสร็จแล้วพอกลับมาใช้ flashdrive อีกกลับไม่autorun ต้องเปิดmycompuer จึงมองเห็นไดร์ มีวิธีแก้ไขให้เหมือนเดิมไหมครับ ขอบคุณมากๆๆท่านผู้ใจดีทั้งหลาย