จัดให้ทีครับ 30k +- 2000 ไม่รวมจอ
ขอเป็นฝั่ง Intel
กาดจอขอ ฝั้งเขียว อ่ะ