ในบทความบอกว่า cpuทำงานสัมพันธ์กับความเร็วแรม sempron3000+ ที่ 640 Mz ใช้แรม 667 Mz 1 ตัวhttp://www.overclockzone.com/spin9/r...2B/index5.html ที่นี่ถ้าใช้บอร์ด dual ram ต้องใส่แรม bus เท่าไรจึงจะได้ผลดีที่สุด (MB asrock)