อยากได้ windows 95 & 3.11 มาทำรายงานครับ
ตอนนี้ผมกำลังทำรายงาน วิวัฒนาการ Opraion System
ตอนนี่กลุ่ม UNIX มี Linux radhad ubuntu suse debien mandrake fedora
กลุ่ม windows มี 98 98se me nt 2000 xp 2003 vistra
ขาดแต่ win95 กับ 3.11
หาใน Intenet www.microsoft ก็ไม่มีให้ downoad
ถ้าท่านไดมีขอควมกรุณาด้วยครับ ที่ gratin2006 แอส Gmail.com
หรือไม่ทราบว่าจะหา Dowload ได้ที่ใหนครับ