ผมอยากปริ้นรูปแฟนกะผม ลงเสื้ออะครับ ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ ใครทราบช่วยบอกที
ขอบคุณชาว OCZ สำหรับทุกคำตอบนะึครับ