คือปัญหาที่ว่าคือผมลง Driver ATI SMBUS ไม่ได้อ่าครับ คัยมีปัญหาเหมือนผมบ้าง Main Board ที่ผมใช้คือ ECS RS482-M (1.0A)