จะหา AGP sapphire x1650pro 256mb ddr3 มือ1ร้านไหนครับ และราคาประมานเท่าไร

จะเป้น AGP รุ่นสุดท้ายที่จะเล่น

9200se ชักไม่ไหวแล้ว