หาได้เวอร์พวก lan ไม่เจออ่ะครับต่อเน็ตไม่ได้อ่ะ ลงได้แต่ไดเวอร์เสียงง ใ ครพอมีขอหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ