กระผมส่งใส่ว่าถ้า Phenom II ตัวใหม่ออกมาแล้ว Phenom I ตัวนี้เข้ายังผลิตออกมาให้ใช้กันอยู่อีกไหมครับ