คือว่าผมจะอัพเกรด HD Notebook เป็น 250G แต่ไม่รู้ว่าเป็น SATA หรือ IDE ช่วยดูทีครับ
ไม่ทราบว่าที่ HD เขียนแบบนี้มันเป็น SATA หรือ IDE ครับ
160GB Hard Drive 5400rpm (Serial ATA)
ขอบคุณทกท่านครับ