อยากให้มันขยายให้เห็น ชื่อFolder,ชื่อ ไฟล์ แบบไม่ต้องกด Size All Column to Fit ทุกหน้า ต้องไป set ตรงไหนครับ แบบทำทีเดียวแล้วเป็นทุกหน้าต่าง